Cuireann O’Dowd fáilte roimh thabhairt isteach fuaime Gaeilge ar na seirbhísí Glider in Iarthar Bhéal Feirste

Date published: 18 October 2022

Chuir an tAire Bonneagair, John O’Dowd fáilte roimh thabhairt isteach fógraí fuaime as Gaeilge ar bhealach Iarthar Bhéal Feirste an Glider.

Cuirfear na fógraí fuaime dátheangacha i bhfeidhm ar na seirbhísí Glider a théann ó Ghort an Mhuillinn go Bóthar McKinstry agus ag an Mhol Ceangail Chollan fosta. 

Dúirt an tAire O’Dowd:  

“Tá mé an-sásta a bheith ag an Mhol Ceangail Chollan inniu, le fáilte a chur roimh thabhairt isteach fógraí fuaime Gaeilge ar an bhealach Glider in Iarthar Bhéal Feirste. Ón lá seo amach, chomh maith leis an chomharthaíocht dhátheangach inmhéanach a tugadh isteach in 2021, déanfar na fuaimeanna a fhógraíonn ‘an chéad stop eile’ do na paisinéirí as Gaeilge agus as Béarla. Cuirfear seo i bhfeidhm ar na seirbhísí Glider a théann ó Ghort an Mhuillinn go Bóthar McKinstry agus ag an Mhol Ceangail Chollan fosta.

“Cé go bhfuil cuid mhór le déanamh go fóill lena chinntiú go bhfuil comhionannas ann don Ghaeilge, níl aon amhras ann ach gur céim mhór dhearfach chun tosaigh é seo. Chomhoibrigh mo Roinn féin agus Translink le Forbairt Feirste, leis An Coiste Comhairleach um Luaineacht agus Iompar Ionchuimsitheach agus an Institiúid Naisiúnta Ríoga na nDall ar thabhairt isteach an tionscadail thábhachtaighseo, le cinntiú go raibh na haistriúcháin cruinn agus gur cuireadh rochtain na ndaoine leochaileacha san áireamh fosta. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leo as a n-ionchur luachmhar agus as an tacaíocht a thug siad dúinn.”

Notes to editors: 

  1. Ba cheart aon fhiosrúchán ó na meáin a chur chuig preasoifig na Roinne Bonneagair ag: press.office@infrastructure-ni.gov.uk 
  2. Cuireann an tSeirbhís Faisnéise an Fheidhmeannaisseirbhís d’fhiosrúcháin ó na meáin amháin ar fáil taobh amuigh de na gnáthuaireanta oibre idir 1800 agus 0800 Luan go hAoine agus ar laethanta saoire poiblí. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an phreasoifigeach ar dualgas ag 028 9037 8110.
  3. Lean an Roinn ar Twitter @deptinfra agus ar Facebook @DepartmentforInfrastructure

Share this page

Back to top